Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»

Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» площею 33 475,34 га лежить у межах землекористування ДП «Цуманське ЛГ», ДП «Львівський військовий лісокомбінат», ДП «Ківерцівське ЛГ», Дернівської, Сокиричівської, Берестянської, Омельненської, Журавичівської, Холоневичівської, Сильненької, Грем’яченської, Озерської, Прилуцької, Жидичинської сільських рад, утворений за  Указом Президента України від 22.02.2010, № 203/2010. Площа заповідної зони КНПП становить 9 854,4 га – 29,4 % території парку, рекреаційної − 300 га (1,0 %), господарської – 23 320,9 га (69,6 %). Це ділянка колись єдиного лісового масиву на південній межі Полісся в межиріччі Стиру й Горині – загалом слабогорбиста рівнина з чергуванням невеликих пагорбів, западин, понижень, блюдцеподібних боліт, із помірно-континентальними кліматичними умовами та переважанням у ґрунтовому покриві дерново-підзолистих типів, а в долині р. Кормин – болотяних та торфовищ. У природному рослинному покриві переважають широколистяні – дубові та грабово-дубові з домішкою інших порід та сосново-широколистяні ліси, у долинах невеликих річок – вільхові ліси, добре представлена також лучна та болотна рослинність, фрагментарно – водна. На цій території виявлено 19 видів рослин, занесених у Червону книгу України, 1 – до Європейського Червоного списку, 2 – до Додатка 1 Бернської конвенції, а також 21 вид регіонально рідкісних рослин, 7 – рідкісних рослинних угруповань, занесених у Зелену книгу України. У межах Цуманської пущі із червонокнижних видів зростають астранція велика Astrantia major, береза низька Betula humilis, булатка довголиста Cephalanthera longifolia, верба чорнична Sflix myrtilloides, вовчі ягоди пахучі Daphne cneorum, гніздівка звичайна Neottia nidus-avis, дрочок крилатий Genistella sagittalis, зозулині черевички справжні Cypripedium calceolus, коручки чемерникоподібна Epipactis helleborine та темно-червона E. atrorubens, лілія лісова Lilium martagon, любки дволиста Platanthera bifolia й зеленоквіткова P. chlorantha, осока затінкова Carex umbrosa, пальчатокорінники м’ясочервоний Dactylorhiza incarnata та Фукса D. fuchsii, підсніжник білосніжний Galanthus nivalis, плаун річний Lycopodium annotinum, цибуля ведмежа Allium ursinum. На міжнародному рівні охороняються: виявлена в Горянському лісництві смілка литовська Silene lithuanica (ЄЧС), популяція якої – одна з найбільших в Україні, знайдені в  Ківерцівському лісництві популяція Cypripedium calceolus та в Берестянському лісництві на р. Кормин кальдезія білозоролиста Caldesia parnassifolia (Додаток 1 Бернської конвенції). У Зелену книгу України занесено типові лісові угруповання: асоціації грабово-дубових лісів волосистоосокових та яглицевих, групу асоціацій дубово-соснових лісів ліщинових, групи асоціацій соснових лісів зеленомохових і чорницевих; рідкісні угруповання дубових лісів із домінуванням осоки трясункоподібної Carex brizoides: асоціації дубових лісів ліщиново-трясункоподібно-осокових та дубових лісів крушиново-трясункоподібноосокових, серед водних угруповань – формацію латаття білого Nymphaea alba. У складі фауни хребетних парку переважають лісові види – аборигенні для поліського регіону (близько 95 %). Серед рідкісних, занесених до ЧКУ – мідянка звичайна  Coronella austriaca, лелека чорний Ciconia nigra, лунь польовий Circus cyaneus, змієїд Circaetus gallicus, беркут Aquila chrysaetos, орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla, балабан Falco cherrug, глушець звичайний Tetrao urogallus, журавель сірий Grus grus, пугач Bubo bubo, сова болотяна Asio flammeus, сорокопуд сірий Lanius excubitor, широковух європейський Barbastella barbastellus, вечірниця мала Nyctalus leisleri, норка європейська Mustela lutreola, видра річкова Lutra lutra, бізон європейський (зубр) Bison bonasus та ін. На міжнародному рівні охороняються занесені в ЄЧС Haliaeetus albicilla, деркач Crex crex, рись звичайна Lynx lynx, вовк Canis lupus, Lutra lutra, вовчок горішковий (ліщиновий) Muscardinus avellanarius, Bison bonasus, у Червоний список Міжнародного союзу охорони природи – карась золотистий Carassius carassius, бичок річковий Ponticola rhodioni, тритон гребінястий Triturus cristatus, кумка звичайна Bombina bombina, рахкавка звичайна Hyla arborea, черепаха болотяна Emys orbicularis, ящірка живородна Lacerta vivipara, чернь білоока Aythya nyroca, Crex crex, баранець великий Gallinago media, Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleri, бобер європейський Castor fiber, вивірка звичайна Sciurus vulgaris (звичайні види КНПП), вовчок сірий Myoxus glis, Muscardinus avellanarius, мишка лучна Micromys minutus, Bison bonasus та ін. Крім того, у межах НПП зареєстровано 141 вид хребетних тварин, занесених у Додаток 2 Бернської конвенції, 30 видів птахів – до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотяних птахів, 10 видів кажанів – до Угоди про збереження кажанів у Європі, 32 види хребетних – до Вашингтонської конвенції.