Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Іхтіологічний заказник «Соминець»

Іхтіологічний заказник «Соминець»

«Соминець» – іхтіологічний заказник площею 46,0 га на території Шацької селищної ради, утворений за рішенням Волинської обласної ради від від 26.07.1983, № 272. Входить до складу ШНПП. Охороняється мезотрофне озеро карстового походження площею водного дзеркала 43,0 га, об’ємом води 0,7 тис. м3, завдовжки 1,2 км, завширшки – 0,5 км, пересічною глибиною – 1,7 м, максимальною – 2,8 м. Довжина берегової лінії – 3,0 км, береги низькі, зарослі повітряно-водними макрофітами, чагарниками, південне і південно-східне узбережжя – високе, піщане. Невелика водойма добре прогрівається – пересічна температура літнього періоду + 18,5 °С, вода насичена киснем, рН достатньо висока – коливається за сезонами року від 7,9 до 8,5. У фітопланктоні озера найпоширеніші водорості: зелені хлорококкові Chlorococcophyceae, діатомові Bacillariophyceae, ціанобактерії Cyanobacteria, золотисті Chrysophyceae, рідше трапляються динофітові Dinoflagellates і евгленові Euglenophyta. За зовнішнім краєм заростей узбережжя озера із осоки гострої Carex acuta, лепехи звичайної Acorus calamus, рогозів вузьколистого Typha angustifolia і широколистого T. latifolia, хвоща річкового Equisetum fluviatile, очерету звичайного Phragmites australis, ростуть рдесники плавучий Potamogeton natans, гребінчастий Stuckenia pectinata і стиснутий Potamogeton compressus, та глечики жовті Nuphar lutea, угруповання яких включені у Зелену книгу України. Серед видів іхтіофауни водяться типові для поозер’я щука Esox lucius, верховодка Alburnus alburnus, окунь Perca fluviatilis, йорж Gymnocephalus cernua, краснопірка Scardinius erythrophthalmus, карась сріблястий Carassius gibelio, в’юн Misgurnus fossilis, лин Tinca tinca, інтродукований карликовий сомик Ictalurus nebulosus. В заростях Phragmites australis, під корчами, каменями чи в піску можна знайти раків довгопалих Astacus leptodactylus, хоча кількість їх значно поменшала за останніх кілька десятиліть. В озері проводилася акліматизація раків широкопалих Astacus astacus. У межах заказника мешкають: велика пірникоза Podiceps cristatus, гуска сіра Anser anser, лебідь-шипун Cygnus olor, крижень Anas platyrhynchos, чирянка велика Anas querquedula, чернь червоноголова Aythya ferina, лиска Fulica atra, мартини звичайний Larus ridibundus і сизий L. canus та інші види водоплавних і навколоводних птахів.