Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Хотешівський»

Ландшафтний заказник «Хотешівський»

«Хотешівський» – ландшафтний заказник площею 224,0 га у межах землекористування ДП «Камінь-Каширське ЛГ», Добренського л-ва, кв. 3, вид. 1–55; кв. 4, вид. 1–26, утворений за рішенням облради від 22.12.2005, № 24/11. Створений для охорони ділянки мішаних лісів із дуба черешчатого Quercus robur, граба звичайного Carpinus betulus, ясена звичайного Fraxinus excelsior, клена гостролистого Acer platanoides, вільхи чорної Alnus glutinosa, де трапляються рідкісні види червонокнижних рослин: любка дволиста Platanthera bifolia, гніздівка звичайна Neottia nidus-avis. Мурашка руда лісова Formica rufa – вид комах, що зафіксований у межах заказника, занесений у ЧС МСОП.
Neottia nidus-avis – рослина заввишки 20–45 см зі світло-бурим стеблом, яка росте поодинокими або невеликими за кількістю рослин популяціями в затінених листяних або мішаних лісах. Належить до сапрофітів. У ґрунті ховаються товсті корені, переплетені, як у пташиному гнізді (латинська назва рослини в перекладі означає «гніздо»). Вони, з допомогою грибниці, всмоктують гниючі рештки органіки – речовини, якими живиться рослина. На невисокому стеблі з лускоподібними буруватими листками в червні–липні розпускаються жовтувато-бурі квітки, зібрані у китицеподібне суцвіття, з медовим ароматом. Дрібне насіння, що з’являється в серпні–вересні, проростає лише за наявності в ґрунті необхідного виду грибниці. Надземний пагін розвивається на 9–10 рік.