Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Залухівський»

Гідрологічний заказник «Залухівський»

«Залухівський» – гідрологічний заказник площею 839,4 га лежить у межах землеволодіння Самарівської с/р (821,4 га), землекористування ДП СЛАП «Ратнеагроліс», Щедрогірського л-ва, кв. 14, вид. 62; кв. 20, вид. 24, 52, 57–59 (18,0 га), утворений за розпорядженням Волинської обласної ради народних депутатів від 03.03.1993, № 18-р. Охороняються два озера: Волянське льодовикового походження площею 351,2, пересічною глибиною 2,0 м, максимальною – 6,0 м; Святе карстового походження площею водного дзеркала 38,0 га, об’ємом води 0,7 млн м3, середньою глибиною 2,5 м, пересічною – 13,0 м, що знаходяться у заплаві р. Прип’ять, з оточуючими болотами і лісовим масивом вільхово-березових насаджень з домішкою верби козячої Salix caprea. Плесо Волянського озера інтенсивно заростає густими заростями очерету звичайного Phragmites australis, різаком алоеподібним Stratiotes aloides, лепехою звичайною Acorus calamus, осоками: чорною Carex nigra, здутою C. rostrata, пухирчастою C. vesicaria, високою C. elata та рогозом вузьколистим Typha angustifolia, на глибині 1,0 м росте ситник розлогий Juncus effusus. Донні відклади містять значні запаси сапропелю – 1,3 млн т. Вода у Святому дуже чиста і якісна, завдяки чому назву озеро отримало свою назву. Навіть у літню спеку, коли навколишні озера «зацвітають» внаслідок евтрофікації, вода у озері чиста і прохолодна. У водах озер росте низка водних угруповань – латаття білого Nymphaea alba, глечиків жовтих Nuphar lutea, включених у Зелену книгу України. У прибережних лучно-болотяних угіддях трапляється рідкісний вид ЧКУ – любка дволиста Platanthera bifolia. В озерах мешкають вугор європейський Anguilla anguilla, лин Tinca tinca, карась сріблястий Carassius gibelio, щука звичайна Esox lucius, окунь Perca fluviatilis, плітка Rutilus rutilus, у навколишніх болотах і лісах – земноводні, плазуни: жаби озерна Pelophylax ridibundus і трав’яна Rana temporaria, кумка звичайна Bombina bombina, ропуха зелена Pseudepidalea viridis ящірка прудка Lacerta agilis, черепаха болотяна Emys orbicularis, вуж звичайний Natrix natrix, гадюка звичайна Vipera berus; птахи: крижень Anas platyrhynchos, чирянки велика Anas querquedula і мала A. crecca, лиска Fulica atra, лебідь-шипун Cygnus olor, зяблик Fringilla coelebs, повзик Sitta europaea, вівчарик весняний Phylloscopus trochilus, сорока Pica pica, сойка Garrulus glandarius, сова вухата Asio otus та інші види. Угіддя заказника внесені у перелік територій міжнародного значення Рамсарської конвенції, що підтримують життєдіяльність багатьох видів водоплавних і навколоводних птахів. Під час міграційних переміщень і харчування трапляється рідкісні види – лелека чорний Ciconia nigra, що охороняються ЧКУ, конвенціями CITES, Бернською, Боннською, Угодою AEWA; деркач – охороняється ЄЧС, Бернською конвенцією, Директивою Європейського союзу щодо охорони диких птахів.