Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Великоглушанський»

Гідрологічний заказник «Великоглушанський»

«Великоглушанський» – гідрологічний заказник площею 360,0 га, лежить на території Великоглушанської сільської ради, утворений за рішенням облвиконкому від 23.11.1979, № 401. Під охороною перебувають болотяні масиви в заплаві р. Прип’ять, на яких росте рідколісся вільхи чорної Alnus glutinosa, сосни звичайної Pinus sylvestris, берези повислої Betula pendula, осики звичайної Populus tremula. Територія включена до переліку Рамсарської конвенції про водно-болотяні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів. У межах заказника мешкає багато видів водоплавних і навколоводних птахів, трапляються рідкісні: змієїд Circaetus gallicus, лелека чорний Ciconia nigra, пугач Bubo bubo – види, занесені до національного та міжнародних природоохоронних переліків: додатків Вашингтонської, Боннської, Бернської конвенцій.