Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Урочище Озеро»

Гідрологічний заказник «Урочище Озеро»

«Урочище Озеро» – гідрологічний заказник площею 100,0 га лежить на території Ворончинської сільської ради, утворений за рішенням облвиконкому від 04.09.1985, № 301. Охороняється озеро площею водного плеса 11,0 га, болото – 74,0 га, оточуючі луки – 15,0 га. Найпоширеніша рослинність прибережно-водних макрофтів і болотяної рослинності: очерет звичайний Phragmites australis, лепеха звичайна Acorus calamus, осоково-болотяне різнотрав’я: калюжниця болотяна Caltha palustris, вовче тіло болотяне Comarum palustre, осоки звичайна Carex nigra, струнка C. acuta, лепешняк великий Glyceria maxima, чагарники із верболозу Salix alba, берези бородавчастої Betula pendula, вільхи клейкої Alnus glutinosa. В озері водяться сом Silurus glanis, лящ Abramis brama, головень Squalius cephalus, щука Esox lucius, окунь Perca fluviatilis, лин Tinca tinca, плітка Rutilus rutilus.