Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Щедрогірський»

Гідрологічний заказник «Щедрогірський»

«Щедрогірський» – гідрологічний заказник площею 700,0 га лежить у межах землекористування ДП СЛАП «Ратнеагроліс», Щедрогірського л-ва, кв. 26, вид. 1–6 (8,5 га) та Забродівської сільської ради (691,0 га), утворений за рішенням Волинської обласної ради від 04.09.1985, № 301. Охороняються водні, прибережно-водні, лучно-болотяні угіддя у заплаві р. Прип’ять, рослинні ценози яких сформовані із осок: чорної Carex nigra, здутої C. rostrata, блідої C. pallescens, пухирчастої C. vesicaria, високої C. elata, жовтої C. flava, просоподібної C. panіcea, лепешняку великого Glyceria maxima, м’яти водяної Mentha aquatica, очерету звичайного Phragmites australis, плетухи звичайної Сalystegia sepium, рогозу вузьколистого Typha angustifolia, чистецю болотяного Stachys palustris, щавлю прибережного Rumex hydrolapathum, вовчого тіла болотяного Comarum palustre, пухівки вузьколистої Eriophorum angustifolium, теліптериса болотяного Thelypteris palustris, щучки дернистої Desсhampsia caespitosa, молінії блакитної Molinia cаеrulea, мітлиці тонкої Agrostis capillaris, тонконога лучного Poa pratensis, тимофіївки лучної Phleum pratense. Заплавні угіддя заказника внесені у перелік угідь міжнародного значення