Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Річицький»

Гідрологічний заказник «Річицький»

«Річицький» – гідрологічний заказник площею 1046,8 га, лежить на території Забродівської сільської ради (990 га) та у межах землекористування ДП СЛАП «Ратнеагроліс», Щедрогірського л-ва, кв. 30, вид. 28; кв. 31, вид. 8; кв. 32, вид. 1–19, 25 (56,8 га), утворений за рішенням Волинської обласної ради від 17.03.1994, № 17/19. Зберігається значно заболочена ділянка заплави р. Прип’ять з озерами льодовикового походження Річицьким площею водного плеса 34,0 га, об’ємом води 1,18 млн м3, пересічною глибиною 8,6 м, максимальною 22,0 м, і Стрибуж, з рослинністю, сформованою прибережно-водними, болотяними, лучними угрупованнями та чагарниками із верболозу Salix alba, калини звичайної Viburnum opulus, крушини ламкої Frangula alnus, де трапляється береза повисла Betula pendula та вільха чорна Alnus glutinosa. Ценози прибережно-водної рослинності біля русла річки складаються із очерету звичайного Phragmites australis, лепешняку великого Glyceria maxima, рогозу вузьколистого Typha angustifolia, плетухи звичайної Сalystegia sepium, м’яти водяної Mentha aquatica, чистецю болотяного Stachys palustris, щавлю прибережного Rumex hydrolapathum. У складі болотяних угруповань домінують бореальні види осок: чорна Carex nigra, здута C. rostrata, бліда C. pallescens, пухирчаста C. vesicaria, висока C. elata, звичайними видами є вовче тіло болотяне Comarum palustre, пухівка вузьколиста Eriophorum angustifolium, теліптерис болотяний Thelypteris palustris. У лучних формаціях на піднятих частинах заплав найчастіше трапляється щучка дерниста Desсhampsia caespitosa, молінія блакитна Molinia caerulea, мітлиця тонка Agrostis capillaris, тонконіг лучний Poa pratensis, тимофіївка лучна Phleum pratense, дрібні осоки – чорна Carex nigra, жовта C. flava, просоподібна C. panіcea. Територія як місце мешкання і розмноження, тимчасових зупинок під час міграційних перельотів водно-болотяних видів птахів, віднесена до угідь міжнародного значення Рамсарського переліку. Серед типових видів водних, лучних і болотяних зооценозів трапляється рідкісний вид – видра річкова Lutra lutra, який охороняється ЧКУ, ЄЧС, ЧС МСОП.