Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Пулемецький»

Гідрологічний заказник «Пулемецький»

«Пулемецький» – гідрологічний заказник площею 519,4 га лежить у межах землеволодіння Пулемецької с/р (356,6 га), землекористування ДП «Шацьке УДЛГ» (162,8 га), Ростанського л-ва, кв. 33, вид. 16, 33, 35, 36, 40, 46; кв. 34, вид. 1; кв. 35, вид. 1, 5, 10, 24, 35, 43; кв. 44, вид. 12, 15, 20, 34, 36, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 23.11.1979, № 401-р (реорганізований 30.05.2000, №12/3). Оберігаються мезотрофні сфагнові болота, вкриті окремими деревами берез повислої Betula pendula та пухнастої B. pubescens, сосни звичайної Pinus sylvestris, верб попелястої Salix cinerea, п’ятитичинкової S. pentandra і вушкатої S. aurita, вільхи клейкої Alnus glutinosa, осики звичайної Populus tremula, чагарниками із верболозу Salix alba. На мезотрофних болотах ростуть різні види осок Carex, зокрема зближена C. appropinquata, трапляються рідкісні види, внесені у Червону книгу України: росянка англійська Drosera anglica, шейхцерія болотяна Scheuchzeria palustris. У зооценозах боліт мешкають типові види земноводних, плазунів, птахів, ссавців.