Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Падалівський»

Гідрологічний заказник «Падалівський»

«Падалівський» – гідрологічний заказник площею 181,0 га лежить на території Мильської сільської ради, утворений за рішенням облвиконкому від 04.09.1985, № 301. Охороняється болотяний масив у заплаві р. Стохід. Серед трав’яної рослинності боліт найпоширенішими видами є різні види осок Carex, очерет звичайний Phragmites australis, лепеха звичайна Acorus calamus, хвощ болотяний Equisetum palustre, калюжниця болотяна Caltha palustris, чагарникові зарості із верби козячої Salix caprea і білої Salix alba. Склад зооценозів типовий для поліських боліт.