Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Озеро Олеандра»

Гідрологічний заказник «Озеро Олеандра»

«Озеро Олеандра» – гідрологічний заказник площею 31,4 га лежить на території Новодвірської сільської ради, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 17.03.1994, № 17/19 (реорганізований згідно з рішенням обласної ради від 30.05.2000, № 12/3). Охороняється озеро карстового походження Олеандра площею водного дзеркала 20,2 га, об’ємом вод – 1523,1 тис. м3, пересічною глибиною – 7,5 м, максимальною – 21,7 м з рівним піщаним дном, лише частково замуленим у прибережній частині, прозорою водою. Береги піщані, лише західне узбережжя заросло повітряно-водними макрофітами. У водах озера водяться вугор європейський Anguilla anguilla, лящ Abramis brama, короп Cyprinus carpio, в’юн Misgurnus fossilis, окунь Perca fluviatilis, щука Esox lucius, лин Tinca tinca, плітка Rutilus rutilus. Це місце мешкання і розмноження водоплавних і навколоводних птахів: лебедя-шипуна Cygnus olor, лиски Fulica atra, крижня Anas platyrhynchos, чирянки великої Anas querquedula, кулика-сороки Haematopus ostralegus, коловодників звичайного Tringa totanus і болотяного T. glareola, курочки водяної Gallinula chloropus, пірникоз великої Podiceps cristatus і малої P. ruficollis та інших видів.