Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Озеро Дошне»

Гідрологічний заказник «Озеро Дошне»

«Озеро Дошне» – гідрологічний заказник площею 29,2 га на території Велимчанської сільської ради, утворений за рішенням обласної ради від 09.12.2000, № 4/3. Зберігається одне із найглибших волинських озер – Дошне карстового походження площею 19,0 га, об’ємом води 0,58 млн м3, пересічною глибиною 4,2 м, максимальною – 32,5 м, з прибережною смугою завширшки 100,0 м. Плесо озера заросло на 10,0 % водно-повітряними макрофітами: очеретом звичайним Phragmites australis, рогозом вузьколистим Typha angustifolia. Навколо озера ростуть чагарники верболозу Salix alba, березово-вільхові насадження. Озеро населяють щука Esox lucius, карась сріблястий Carassius gibelio, окунь Perca fluviatilis, щука Esox lucius, лин Tinca tinca, в навколишніх угіддях – земноводні, плазуни: жаби озерна Pelophylax ridibunda і трав’яна Rana temporaria, кумка звичайна Bombina bombina, ропуха зелена Pseudepidalea viridis, ящірка прудка Lacerta agilis, вуж звичайний Natrix natrix, гадюка звичайна Vipera berus; птахи: крижень Anas platyrhynchos, чирянки велика Anas querquedula і мала A. crecca, лиска Fulica atra, зяблик Fringilla coelebs, повзик Sitta europaea, вівчарик весняний Phylloscopus trochilus, сорока Pica pica, сойка Garrulus glandarius, сова вухата Asio otus та інші види.