Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Озерця-1»

Гідрологічний заказник «Озерця-1»

«Озерця-1» – гідрологічний заказник площею 36,3 га лежить у межах землекористування  ДП «Ковельське ЛГ», Замшанівського л-ва, кв. 15, вид. 3, 4, 6, 9, 10, 12; кв. 16, вид. 1–3, 11, 12, утворений за рішенням обласної ради від 30.05.2000, № 12/3. Охороняються озера льодовикового походження: Велике Грибне площею 8,6 га, об’ємом води 0,17 млн м3, пересічною глибиною 1,0 м, максимальною – 3,9 м і Мале Грибне площею 3,7 га, об’ємом води 0,04 млн м3, пересічною глибиною 1,0 м, максимальною – 3,7 м, з замуленим дном, потужністю донних відкладів 0,5 м, з плесами на 20,0 % зарослими повітряно-водними макрофітами: очеретом звичайним Phragmites australis, осокою багровою Carex limosa, рогозом вузьколистим Typha angustifolia, на узбережжі ростуть хвощ болотяний Equisetum palustre, ожина звичайна Rubus truticosus, верболіз Salix alba. Вони оточені сфагновими болотами, зарослими березою бородавчастою Betula pendula, вільхою чорною Alnus glutinosa, сосною звичайною Pinus sylvestris. В озерах поширені щука Esox lucius, карась сріблястий Carassius gibelio, лин Tinca tinca, на мілководдях – лиска Fulica atra, пірникози велика Podiceps cristatus і мала P. ruficollis та інші види тварин.