Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Гірківський»

Гідрологічний заказник «Гірківський»

«Гірківський» – гідрологічний заказник площею 400,0 га, лежить на території Гірківської сільської ради, утворений за рішенням облвиконкому від 23.11.1979, № 401. Охороняються болотяні масиви в заплаві р. Прип’ять, вкриті рідколіссям берези повислої Betula pendula, вільхи чорної Alnus glutinosa, сосни звичайної Pinus sylvestris, осики звичайної Populus tremula, чагарниковими заростями з верби білої Salix alba, що включені до складу водно-болотяних угідь Рамсарського переліку, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів. На території заказника трапляється рідкісний вид – лелека чорний Ciconia nigra, що охороняється ЧКУ, міжнародними конвенціями: CITES, Бернською, Боннською й угодою AEWA.