Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Цирський»

Гідрологічний заказник «Цирський»

«Цирський» – гідрологічний заказник площею 210,0 га на території Цирської сільської ради, утворений за рішенням облвиконкому від 23.11.1979, № 401. Охороняються болотяні масиви в заплаві р. Цир – правої притоки Прип’яті, укриті рідколіссям берези повислої Betula pendula, вільхи чорної Alnus glutinosa, сосни звичайної Pinus sylvestris, осики звичайної Populus tremula. На підвищеннях ростуть калина червона Viburnum opulus, черемха звичайна Prunus padus, крушина ламка Frangula alnus. Чагарникові зарості – місце розмноження водно-болотяної дичини та інших видів фауни. Територія заказника входить до переліку Рамсарської конвенції про водно-болотяні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів.