Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Чорногузка»

Гідрологічний заказник «Чорногузка»

«Чорногузка» – гідрологічний заказник площею 1500,0 га на території Баївської,
Одерадівської, Ратнівської сільських рад між селами Сьомаки і Гірка Полонка, створений за розпорядженням представника Президента України у Волинській області від 26.05.1992, № 132. Охороняється заплава р. Чорногузки завдовжки 22,0 км, завширшки від 0,1 до 0,7 км, на якій поширена різнотравно-злаково-осокова рослинність із тимофіївки лучної Phleum pratense, тонконога лучного Poa pratensis, китника лучного Alopecurus pratensis, осок стрункої Carex acuta і гостроподібної C. acutiformis, ромашки лікарської Matricaria recutita, калюжниці болотяної Caltha palustris, незабудки болотяної Myosotis scorpioides, хвоща болотяного Equisetum palustre, рогозу широколистого Typha latifolia, очерету звичайного Phragmites australis, півників болотяних Iris pseudacorus. Серед чагарників переважає вільха чорна Alnus glutinosa і крушина ламка Frangula alnus. Фауністичний комплекс складається з понад 100 видів хребетних тварин. Серед нечисленних регіонально рідкісних видів у заказнику селяться: бугай Botaurus stellaris, бугайчик Ixobrychus minutus, чепура велика Ardea alba, очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris, синьошийка Luscinia svecica, просянка Emberiza calandra. Трапляються види, занесені в ЧКУ й додатки міжнародних конвенцій: гоголь Bucephala clangula, деркач Crex crex, журавель сірий Grus grus, луні польовий Circus cyaneus і лучний C. pygargus, сорокопуд сірий Lanius excubitor, сова болотяна Asio flammeus, горностай Mustela erminea, видра річкова Lutra lutra, два з них: деркач Crex crex і видра річкова Lutra lutra включені до Європейського Червоного списку як види, що перебувають під загрозою знищення у світовому масштабі.