Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічний заказник «Броно»

Гідрологічний заказник «Броно»

«Броно» – гідрологічний заказник площею 67,0 га на території Самарівської сільської ради, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 17.03.1994, № 17/19. Охороняються одноіменне озеро льодовикового походження площею 26,0 га, максимальною глибиною 2,4 га, загальним об’ємом води 0,54 млн м3, водне плесо якого на 60,0 % заросло жорсткою водною рослинністю: макрофітами – очеретом звичайним Phragmites australis, рогозом широколистим Typha latifolia, елодеєю канадською Elodea canadensis, куширом зануреним Ceratophyllum demersum, жабурником звичайним Hydrocharis morsus–ranae та ін., що через інтенсивні процеси евтрофікації перетворюється на болото; оточуючий його болотяний масив, вкритий чагарниками верболозу Salix alba і різноліссям із берези повислої Betula pendula, осики звичайної Populus tremula, вільхи чорної Alnus glutinosa, сосни звичайної Pinus sylvestris, осоково-очеретяними і зеленомоховими угрупованнями. Трапляється регіонально рідкісний вид росичка круглолиста Drosera rotundifolia.