Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ботанічний заказник площею «Губине»

Ботанічний заказник площею «Губине»

«Губине» – ботанічний заказник площею 418,0 га, що лежить у ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», Губинського л-ва, кв. 12, вид. 1–39; кв. 13, вид. 1–42; кв. 18, вид. 1–21; кв. 19, вид. 1–21; кв. 20, вид. 1–18, утворений згідно з Указом Президента України від 10.12.1994, № 750/94. Під охороною держави – високобонітетні дубові віком близько 170 років, дубово-грабові з домішкою сосни звичайної Pinus sylvestris ліси, у яких поодиноко ростуть береза повисла Betula pendula, черешня Prunus avium. У кв. 13 на площі 1,6 га росте насадження модрини європейської Larix decidua – єдиного в Україні листопадного хвойного дерева, хвоя якого восени забарвлюється в золотаво-жовтий колір і опадає. У підліску лісових масивів ростуть ліщина європейська Corylus avellana, граб звичайний Carpinus betulus, крушина ламка Frangula alnus, свидина темно-червона Swida sanguinea. У трав’яному покриві трапляються зірочник ланцетолистий Stellaria holostea, яглиця звичайна Aegopodium podagraria, підмаренник запашний Galium odoratum та види, занесені до Червоної книги України: лілія лісова Lilium martagon, плаун колючий Lycopodium annotinum.