Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ботанічна пам’ятка природи «Соснина–1»

Ботанічна пам’ятка природи «Соснина–1»

«Соснина–1» – ботанічна пам’ятка природи площею 8,0 га в ДП «Ковельське ЛГ», Скулинського л-ва, кв. 25, вид. 54. Статус надано згідно з розпорядженням Волинської обласної ради народних депутатів від 03.03.1993, № 18-р для збереження ділянки високобонітетних насаджень сосни звичайної Pinus sylvestris віком 95 років із домішкою акації білої Robinia pseudoacacia.