Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ботанічна пам’ятка природи «Чистий дубняк»

Ботанічна пам’ятка природи «Чистий дубняк»

«Чистий дубняк» – ботанічна пам’ятка природи площею 17,0 га у межах ДП «Ківерцівське ЛГ», Ківерцівського л-ва, кв. 7, вид. 3, 13, 14, утворена за рішенням Волинської обласної ради народних депутатів від 31.10.1991, № 226 для збереження ділянки грабово-дубового лісу з віковими дубами (Quercus robur) 1 бонітету віком 110 років, заввишки 28–30 м, із діаметром стовбурів 44–46 см, зімкнутістю крон 0,8–0,9. Другий ярус формує граб звичайний Carpinus betulus заввишки 16–18 м із діаметром стовбурів 20–22 см. У травостої домінують неморальні види: підмаренник запашний Galium odoratum, перлівка поникла Melica nutans, вороняче око звичайне Paris quadrifolia, просянка розлога Milium effusum та ін. Трапляються червонокнижні види: гніздівка звичайна Neottia nidus-avis, любка дволиста Platanthera bifolia, астранція велика Astrantia major. У насадженні добре збережена ентомофауна, багато лісових видів птахів: канюк Buteo buteo, дятел середній Dendrocopos medius, горлиця звичайна Streptopelia turtur, сойка Garrulus glandarius, крук Corvus corax, дрізд чорний Turdus merula та ін. Трапляються заєць сірий Lepus europаеus, лисиця руда Vulpes vulpes, кріт європейський Talpa europaea. Ділянка занесена внасіннєвий генофонд.