Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ботанічна пам’ятка «Оконський ялинник»

Ботанічна пам’ятка «Оконський ялинник»

«Оконський ялинник» – ботанічна пам’ятка природи площею 2,6 га лежить у межах землекористування  ДП «Маневицьке ЛГ», Оконського л-ва, кв. 3, вид. 20. Статус надано згідно з рішенням Волинської обласної ради від 09.12.1998, № 4/3 для високобонітетної – 1, 1 А бонітетів еталонної ділянки природного походження віком близько 90 років ялини європейської Picea abies, що знаходиться на південній межі поширення.