Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ботанічна пам’ятка «Корокоровець»

Ботанічна пам’ятка «Корокоровець»

«Корокоровець» – ботанічна пам’ятка природи площею 8,9 га, що лежить у межах землекористування ДП «Прибузьке ЛГ», Куснищанського л-ва, кв. 29, вид. 31. Статус надано рішенням Волинської обласної ради депутатів трудящих від 20.12.1993, № 16/6 для охорони високобонітетної, включеної до обласного генофонду ділянки насаджень дуба черешчатогоQuercusrobur віком близько 170 років.