Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ботанічна пам’ятка «Чорторийський ялинник»

Ботанічна пам’ятка «Чорторийський ялинник»

«Чорторийський ялинник» – ботанічна пам’ятка природи площею 5,9 га лежить у межах землекористування ДП «Поліське ЛГ», Куклинського л-ва, кв. 46, вид. 3, 6. Статус надано згідно з  рішенням Волинської обласної ради від 09.12.1998, № 4/3 для охорони високобонітетної – 1, 1 А бонітетів еталонної ділянки лісу природного походження віком близько 90 років ялини європейської Picea abies – виду, що знаходиться на південній межі поширення.